1985 - 2013

Kiswhali Bible School of Mission

Download Free All 83 Kiswahili Studies

Karibu Kwenye

Welcome in English

Maswali Yaulizwayo Mara Kwa Mara
Kijitabu cha maelekezo kwa wanafunzi, viongozi wa kozi, na wachungaji
 


2 Habari Njema 3 Mwulize Mungu
4 Dondoo za Maandalizi ya Wokovu 5 Mtindo wa Maisha wa Mwinjilisti
6 Kwa Vyo Vyote Vile 7 Kuwezeshwa
8. Ishara na Miujiza 9. Ponya Wagonjwa
10. Toa Mapepo 11 Mpango wa Mungu kwa Ulimwengu
12 Agizo Kuu 13 Agizo la Mwisho
14 Umisheni ni Nini? 15 Ahadi ya Mungu Katika Umisheni
16 Kumaliza Kazi 17. Watu Wasiofikiwa Bado
18. Kuwafikia Wasiofikiwa Bado 19. Yesu, Mmishenari wa Mungu
20. Kutafuta Msaada 21 Hatua za Kwanza
22 Kuwa na Uhakika 23 Roho Mtakatifu
24 Maombi 25 Neno la Mungu
26 Tafakari 27 Kumsikia Mungu
28 Ibada 29 Maisha ya Imani
30 Maono 31 Uzima Tele
32 Kufanana na Yesu 33 Utakatifu
34 Kuwekea Mikono 35 Mateso
36 Mamlaka 37 Upendo
38 Mrejeshe Mfalme 39 Kashfa ya Matumizi Kwa Mkristo
40 Kwanini Watu Maskini Wawe Maskini Kiasi Hicho 41 Kupakwa Mafuta Kwa Ajili ya Maskini
42 Saumu ya Kweli 43 Watendaji wa Saa ya Kumi-na-Moja
44 Yesu Aliishije? 45 Kuupiga Vita Umaskini
46 Kutoka Kwenye Njaa Kali Hadi Kwenye Baraka 47 Fedha ya Ufalme
48 Funguo za Ufalme 49 Uchumi wa Ufalme
50 Kwanza Mfuasi 51 Wito wa Mungu
52 Mungu Humwita Nani? 53 Hatima
54 Ustahimilivu 55 Ufalme na Biashara
56 Kanuni ya Matayarisho 57 Kutoka Nje
58 Uaminifu 59 Majaribu
60 Kukata Tamaa Kushindwe 61 Kuushinda Upweke
62 Kutunza Muda Wako 63 Kulijenga Kanisa
64 Kanisa la Mavuno 65 Kanisa la Utumishi
66 Kanisa la Ushuhudiaji 67 Kanisa Mama
68 Kanisa la Nyumbani 69 Kanisa Lililo Hai
70 Kanisa Linaloongozwa na Roho 71 Kanisa Linalotumia Nguvu
72 Kanisa la Kitume 73 Kanisa la Watu
74 Kanisa la Kimishenari 75 Kanisa Lenye Kuubadilisha Ulimwengu
76 Kanisa la Uamsho 77 Habari za Ufalme
78 Utukufu wa Ufalme 79 Kuja Kwa Ufalme
80 Ufalme wa Maliobarikiwa 81 Malengo ya Ufalme
82 Ufalme Wenye Umoja 83 Ni Ufalme au Maafa

Vitabu

Download Free
All 83 Kiswahili Studies


Shule Ya Fedha Kwa Wanaoamini *

Maswali Yaulizwayo Mara Kwa Mara
Kijitabu cha maelekezo kwa wanafunzi, viongozi wa kozi, na wachungaji

 


 1985 - 2007

Dr. L Norman, the author in English
The DCI Foundation, England
http://www.dci.org.uk/

E-mail EAPTC School of Mission, Nairobi
eaptc @ eaptc.org

E-mail Tanzania: Pastor Dastan Mboera
mboeradsk @ yahoo.com

E-mail DCI in the UK

Translated by Pastor Paul Lee and Team, EAPTC, Nairobi, East Africa. 2002

With many thanks to Pastor Dastan Mboera,
Dar es Salaaam, Tanzania for this revision and translation from the original English, 2007.